Ingen bransch har präglat vårt moderna samhälle på ett lika omvälvande sätt som informationsteknologin. För bara ett par hundra år sedan var vi i mångt och mycket ett jordbrukssamhälle där IT-åldern inte ens gick att föreställa sig. I början av 1900-talet kom plötsligt stora tekniska framsteg, men tekniken som vi använder oss av idag var fortfarande bara en utopi. Sedan uppfanns den första datorn – och på den vägen är det. Numera använder vi IT dagligen i massor av olika branscher. Men har IT peakat – eller är det fortfarande en framtidsbransch?

IT-bubblan vid millennieskiftet fick många att tvivla på om IT verkligen var framtiden. Då hade nämligen hundratals företag värderats till mångmiljonbelopp och spåddes en lysande framtid – bara för att falla ihop totalt när börsen rasade. En orsak till det var att företagen inte kunde leva upp till de högt ställda förväntningarna på deras tekniska lösningar. Dessutom var konkurrensen helt enkelt för hård för att alla företag skulle kunna överleva och tjäna pengar på IT-boomen. Snart var så kallade dot-com-bolag inte längre en intressant investeringsmöjlighet och många gick över till exempelvis tyngre industrier.

Two businessmen using computer in server room

Även om IT-bubblan blev en kostsam läxa betydde det dock inte slutet för informationsteknologin och dess inverkan på både aktiemarknaden och samhället i stort. Istället repade den sig och kom tillbaka starkare än någonsin. Efter att ha lärt sig misstagen kunde både investerare och innovatörer se till att företagen värderades till en realistisk summa pengar och det ställdes högre krav på att affärsidéerna skulle vara mer genomtänka. Det gjorde att företag som Google kunde växa enormt och se till att sprida sina idéer på nätet. Antalet IT-företag började växa igen liksom antalet anställda i IT-sektorn.

Risken för en ny bubbla är förstås alltid närvarande, men med tanke på att de flesta i branschen tycks ha lärt sig av sina misstag från förra gången ser IT-sektorn ut att stå på stadigare ben än någonsin tidigare. Fler och fler väljer att engagera sig i så kallade start ups – nystartade företag – där IT är en avgörande aspekt. Affärsidén kan handla om alltifrån att sälja mjölk på nätet till dejtingsidor online.