För att bli applikationsutvecklare behöver du som regel läsa en utbildning på högskola eller universitet inom ämnet datateknik eller något närliggande ämne. Det finns de längre utbildningarna på civilingenjörsnivå men det finns också lite kortare utbildningar på högskoleingenjörsnivå. Somliga universitet har kurser som fokuserar särskilt på just applikationsutveckling. Ofta när man talar om applikationer eller ”appar” syftar man på programvara för mobila enheter men en applikation är egentligen en mjukvara för vilken typ av enhet som helst. I den här artikeln kommer vi fokusera på att bli applikationsutvecklare för främst mobila enheter.

Applikationsutvecklare är ett kreativt yrke

Att jobba som applikationsutvecklare är ett kreativt och stimulerande arbete. Ofta jobbar man tillsammans i team och i öppna kontorslandskap. Det gäller att vara social men samtidigt kunna fokusera länge på att lösa en svår uppgift. Du bör ha känsla för logiskt tänkande och vara tekniskt lagd. Du bör heller inte ha svårt för matematik. Efterfrågan på applikationsutvecklare är stor. Faktum är att Google vill träna 2 miljoner apputvecklare i Indien. Det säger något om efterfrågan när det gäller personal inom den här yrkeskategorin. Den digitala utvecklingen och människors förändrade livsvanor har gjort att behovet av nya applikationer har ökat markant på senare år.

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen som pågått en tid och som ser att ut att bara fortsätta påverkar människors dagliga liv och vanor. Allt fler tjänster blir digitala och människor idag använder sina mobiltelefoner till väldigt mycket. Det handlar både om nytta och nöje. Inte minst har den digitala utvecklingen bidraget till nya sociala möjlighet. Sociala medier påverkar oss idag väldigt mycket och många människor ägnar mycket tid åt att vara aktiva i sociala medier. Här spelar applikationer en stor roll och som applikationsutvecklare har du möjlighet att bidra till att förbättra de digitala möjligheterna för människor. Du har möjlighet att förenkla människors vardag!