Apple, Dell, Microsoft, Google – vilka stora IT-företag känner du till? Ända sedan de tekniska landvinningarna startade under 80-talet med Bill Gates och Microsoft har utvecklingen gått stormande fort. Nätet som uppfinning har erbjudit en helt ny plats att arbeta på som alltid är redo för nya idéer och förbättringar. De största IT-företagen är de som har lyckats komma på en ny tanke som de snabbt har satt i bruk och vunnit gehör med hos en publik. Idag avlöser skarpa visioner varandra och det går knappt att hänga med i allt det nya.

Smart sätt att räkna

300lxEn smart och populär sak i branschen för att utröna vilka som använder ett visst medie är att följa nättrafiken. Numera är flera stora mjukvareföretag inriktade mot att skapa algoritmer som gör att deras produkter blir mer användarvänliga och skräddarsydda. Musiktjänsten Spotify är ett praktexempel på detta, de tar upp data på vilka låtar du lyssnar på och slumpar sedan fram förslag som liknar din musikstil. Du slipper leta upp nya låtar själv utan får ett inslaget paket med potentiella favoriter. Detta är ett framgångsrikt tillvägagångssätt som har inspirerat även andra streamingtjänster som Netflix. Till och med Styr om stadstrafiken med Spotify som förebild”, vilket innebär att dina resor loggas. När det gäller kollektivtrafiken kan detta även få en fysisk förändring eftersom busslinjer kan tänkas läggas om ifall ledningen ser att de har få besökare på vissa hållplatser, eller om vissa tider på dygnet verkar onödiga att ha bussar ute.

Mjukvara och hårdvara

Inom samlingsbegreppet IT-företag brukar man traditionellt dela in företagen och produkterna i mjukvaror och hårdvaror. Som en förenkling kan man säga att hårdvaror är det yttre, alltså skalet. När du köper en dator har du köpt en hårdvara. När du använder dig av Microsofts produkter som till exempel Word eller Office så använder du dig av en mjukvara, alltså det som finns inuti en hårdvara. Det finns många stora IT-företag i världen där några toppnoterade namn är Apple, Microsoft och Google. Utvecklingen går snabbt framåt, med tanke på att IT bara har funnits sedan 80-talet är det imponerande hur långt vi har kommit. Numera använder sig många mjukvarutjänster av smarta uträkningar. Spotify har till exempel en avancerad algoritm för att se till att du får förslag på den musik du kan tänkas tycka om, baserat på vad du har lyssnat på tidigare. Framstegen fortsätter att komma, det är bara att vänta och se.