IT-branschen växer ständigt, och förutom de rena IT-företagen använder också företag i alla andra branscher olika IT-tjänster. Behovet av IT-konsulter kommer därför sannolikt bara att fortsätta växa, och om man har ett intresse för teknik är det en säker karriär att satsa på. IT är ett brett område, och det finns många möjligheter att specialisera dig inom ett särskilt ämne utifrån vad du är intresserad av. Det som är gemensamt för alla konsulter, oavsett om de har specialiserat sig på programmering, nätverk eller något annat, är att de arbetar på projektbasis. Projekten kan variera i längd mellan några månader och några år.it-838384_640

När man arbetar som konsult kan man antingen vara anställd på ett konsultbolag, som i sin tur skickar ut en på uppdrag till deras kunder, eller vara egen företagare och gå direkt till sina kunder utan mellanhänder. Fördelen med att vara anställd är naturligtvis att man har en viss trygghet som man inte har annars, till exempel tjänstepension, semesterdagar och en fast inkomst. Som frilansande IT-konsult beror ens inkomst på att man själv hela tiden hittar nya uppdrag, och även när man har utfört ett uppdrag måste man se till att fakturan man skickar faktiskt blir betald. I de fall då kunden inte betalar fakturan kan man som egen företagare ta hjälp av Intrum, som bland annat sysslar med inkasso.

IT-konsultyrket hade tidigare ett dåligt rykte om sig, då många ansåg att omänskliga arbetsvillkor rådde i branschen, och att man snabbt blev utarbetad som IT-konsult. Flera konsultbolag inom IT-sektorn har arbetat för att förändra den bilden, eftersom den har lett till att det råder brist på IT-konsulter – konsultbolagen får inte in så många kvalificerade ansökningar som de skulle behöva. Bolagen har bland annat försökt förändra denna utveckling genom att samarbeta med IT-utbildningarna på landets universitet och högskolor, och slå hål på fördomarna kring yrket. De gör bland annat gästföreläsningar där de berättar om sig själva, hjälper studenterna med deras arbeten och erbjuder praktikplatser under somrarna.

Om du känner att IT-konsultyrket kan vara något för dig finns det en rad utbildningar på flera av landets högskolor och universitet som kan leda till en sådan karriär.