Det är engelsmannen Tim Berners-Lee som vi alla har att tacka för World Wide Web. Han var skaparen bakom det konceptet som vi idag kallar Internet eller kort och gott ”the net” eller ”nätet”.

 

Det magiska datumet
Den 12 november 1990 presenterade Tim Berners-Lee sitt förlag till det han benämnde HyperText-projektet; World Wide Web. Det var där och då som webben föddes.

 

Hypertext
Tim Berners-Lee beskrev Hypertext som ett sätt att länka och få tillgång till olika sorters information. Användarna kan bläddra i eller skumma igenom en viss typ av information som gör att man med användning av en dator kan flytta fokus från en del av ett dokument till något annat avsnitt i samma dokument eller i ett helt annat dokument. Det gör man med stöd av hyperlänkar som lagts in i dokumenten. Då man söker, eller surfar på nätet, färdas man genom ett nät av noder. Med hjälp av ett enda användargränssnitt får användaren tillgång till enorma mängder information. Det gäller allt från anteckningar, datordokumentation, olika rapporter och online-stöd med mera. Som de flesta, åtminstone i den industrialiserade världen, är så bekanta med idag.Då webben föddes 1

 

Webbsidor
Olika webbsidor återfinns lagrade på datorer som är spridda över världen.

 

Webbserver
Webbserver kallas den dator som webbsidor är lagrade på och som tillhandahåller tillgång till dessa sidor. Den serveradress man önskar nå anges i form av domännamn, även kallat DNS-namn eller IP-adress. En så kallad DNS-server översätter domännamnet till en IP-adress. Synonymen till IP-adress är det som kallas IP-nummer. IP kommer från engelskans Internet Protocol address. Ett IP-nummer används som en grundläggande standard för trafik på Internet. Jämför med telefonnummer i telenäten.

 

Användargränssnittet – en browser
Världens första grafiska webbläsaren var Mosaic som släpptes i slutet av 1993. Till dagens vanliga browsers hör bland andra Safari, Firefox och Explorer.

 

Världens första webbplats
Världens absolut första webbplats publicerades på den 6 augusti 1991. Adressen var: ”http://info.cern.ch/”.

 

Första svenska webbservern
Den första svenska webbservern hade Linköpings datorförening Lysator, i februari 1993. Lysator var bland de första att införskaffa en webbserver även globalt sett.