Inom IT-världen avser man med ”domäner” en administrativ helhet på internet. Dessa avgränsas av sina namn. Domännamnet fungerar som ett slags alternativ för IP-adresser. IP-adresser består av siffor, och fungerar ungefär som telefonnummer mellan datorer på internet. De flesta kan nog hålla med om att det skulle vara opraktiskt om alla som ville nå en viss domän var tvungna att memorera dessa numeriska IP-adresser, och därför använder man istället textbaserade domännamn. När man skriver in ett domännamn i en webbläsare ”översätts” namnet till IP-adressen genom en uppslagning databasen Domännamnssystemet, DNS. DNS kan liknas vid internets telefonkatalog.

Ett domännamn är uppdelat i flera olika delar, som separeras av punkter. Den sista delen i namnet kallas toppdomän, vilket är den högsta nivån i DNS. Toppdomäner delas in i två idag aktuella kategorier: nationella toppdomäner (som .se) och generiska toppdomäner (som .com, .net och .org). Dessa toppdomäner administreras av de som tilldelats ansvaret för dem av Internet Society (ISOC). Den nationella domänen för Sverige, .se, kontrolleras till exempel av Internetstiftelsen i Sverige. Förutom sitt ansvar för toppdomänen säger sig stiftelsen också verka för att ”främja utvecklingen av internet”.1024px-DNS-names-ru.svg

Vem som helst kan registrera ett visst domännamn, så länge det inte är upptaget. Det är med andra ord först till kvarn som gäller, något som har utnyttjats av företagsamma internetanvändare. Genom att registrera en domän som är snarlik ett stort företags domän eller ett etablerat varumärke kan dessa personer tjäna pengar på att senare sälja domännamnet till företaget. Det har också förekommit en mer ondsint variant av detta som kallas domänkapning, som innebär att personen använder sin snarlika domän för att sprida falska eller negativa budskap om företaget, eller kräva företaget på pengar för att släppa ifrån sig domännamnet.

Detta är möjligt för att domännamnet idag är en mycket stor och viktig del av ett företags varumärke. Det är idag nästintill omöjligt att bedriva en verksamhet utan att använda sig av de möjligheter som en hemsida erbjuder. Företag använder sig också av många andra IT-tjänster, och detta har lett till att många i IT-branschen har specialiserat sig på att ta fram lösningar för just företag, till exempel Misshosting. På Misshosting.se kan du som företagare till exempel få hjälp med VPS, Virtuell Privat Server.