IP-nummer används för trafik på Internet, liksom telefonnummer används för trafik i både de fasta och mobila telenäten. IP-adressen som den också kallas är adress för enskilda datapaket och de datapaketen innehåller information om ett visst datapakets slutgiltiga destination.
IP-nummer eller IP-adress, är den grundläggande standarden för trafik på Internet. För att lättare komma ihåg vad IP är och vad det betyder är det bra att känna till att ”IP” kommer från engelskans Internet Protocol address. Läs mer om IP-nummer på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

Anger avsändare och mottagare
Då vi surfar å Internet eller skickar e-post ingår IP-adressen för både avsändare och mottagare i varje enskilt datapaket. Dessa IP-nummer är den enda information som olika nätverksenheter har vad gäller paketets destination. Därför har var enskild apparat som ska användas på Internet också en alldeles egen IP-adress. Det räcker inte med ett domännamn eftersom dessa inte anges i de enskilda datapaketen.

Varje dator som är kopplad till Internet, tilldelas en IP-adress. Det kan också handla om ett annat internet. En google-sökning påvisar att det finns fler aktörer som kan spåra ip-adresser.IP-adress 11

 

Delad adress
I organisationer är det brukligt att en nätverksadministratör tilldelas eller internetleverantören tilldelar ett nätblock, för lokala adresser. Dessa särskilda arrangemang möjliggör att flera datorer kan dela IP-adress. Utifrån ses de vara en enda dator.

 

För att nå en destination
För att komma till en specifik destination surfar man till just den serverns adress i form av ett domännamn, även kallad DNS, eller för all del dess IP-adress. Bruket av domännamn gör det lättare för användarna att komma ihåg den adressen man önskar komma till. Man behöver ju inte komma ihåg en massa siffror. Det som gör det möjligt är det att en så kallad DNS-server anlitas. Den översätter helt enkelt domännamnet till en IP-adress.

 

Porten
Liksom det att fastigheter på gatuadresser har portar och portnummer, så finns det portnummer även på Internet. Det är portnumret som låter kontakten styras till rätt process, vilket är särskilt viktigt i de fall då webbservern inte använder standardporten 80.

 

Bra att känna till
Numera bokförs uppgiften om vilken dator eller anslutning som vid en viss tidpunkt använt en viss IP-adress. Detta görs i enlighet med lagstiftning i EU.

Dock går det inte att med säkerhet binda ett visst IP-nummer till en viss person, då det inte behöver vara abonnemangsägaren som använder abonnemanget.